دانلود نرم افزار طراحی تیرورق با جان سینوسی sin beam


نرم افزار طراحی تیرورق کاروگیت چیست و چگونه کار میکند؟

مشخصات مکانیکی تیرورق با جان کاروگیت سینوسی با تیر ورقهای معمولی تفاوتهایی دارند. اما با استفاده از ضرائب اصلاحی واسط، میتوان برای طرح آنها از نرم افزارهای طراحی عمومی مانند sap و etabs استفاده کرد. فایل زیر، یک پلاگین تحت مایکروس برای تبدیل مقاطع تیرورق با جان تخت به مقاطع با جان سینوسی است. جهت استفاده از آن میتوانید با آنالیز تیرورق معمولی در sap، نیرو ها و عکس العملهای تکیه گاهی بدست آمده را در فایل جایگزین کنید و با طی مراحل مشخص شده، مقطع هم ارز با تیرورق معمولی بدست خواهد آمد. با مشخص شدن مقطع جدید، در هندبوک موجود در صفحه واحد مهندسی، میتوانید مشخصات مکانیکی مقاطع را به سادگی بیابید.    

دانلود فایل

دانلود راهنمای استفاده

سلام