راهنمای طرح و اجرای سوله

ساکنین ساختمان های سوله در طول زمان بهره برداری نیاز به آگاهی هایی در زمینه تعمیر و نگهداری ساختمان دارند تا عمرمفید ساختمان خود را افزایش دهند. از جمله این اطلاعات ، آگاهی درباره نحوه هدایت و تخلیه آب باران ، عایق بندی های حرارتی ، کنترل چگالش ، تهویه هوا، حفاظت در مقابل برق و آذرخش، برف زدایی و دفع آن و نحوه تمیز کردن سطح پانل ها واسکلت فلزی سوله می باشد.

در این بخش به اختصار به نکات کاربردی طرح ، اجرا ، تعمیر ونگهداری و بهره برداری از ساختمان می پردازیم. مهندسین طرح می توانند برای اطلاع از جزئیات فنی بیشتر به کتاب راهنمای طرح و اجرای سوله تالیف دفتر فنی شرکت خانه آفتاب شرق مراجعه بفرمایند.