در هر حال چهره بازار در فصل پاییز با روزهای گرم سال اگرچه از لحاظ تقاضا اندکی متفاوت است، ولی تاکنون همان روند قیمتی شهریورماه را شاهد هستیم و این مطلب به معنی آن است که شاهد یک استمرار قیمتی در بازار داخلی بوده و هستیم. همین ذهنیت اگر صحیح باشد به معنی تداوم ثبات نرخ در بازار داخلی است. از سوی دیگر قیمت تمام شده تولیدات در واحدهای نوردی بعضا جوابگوی تمامی هزینه‌های تولید یا مطالبات مرسوم در صنف و صنعت فولاد نیست و همین سیگنال مهم‌ترین مقاومت بنیادین در بازار فولاد به‌شمار می‌رود. با توجه به این شرایط و البته جرقه‌های رشد تقاضا در بازار فولاد، پتانسیل سرایت همین جرقه‌های افزایشی از بورس‌کالا به بازار داخلی وجود دارد، بنابراین می‌توان گام‌های مقطعی رشد نرخ را باز هم در این بازار مشاهد کرد، ولی نه جدی خواهد بود و نه می‌تواند به تحریک سفته‌بازی‌ها منتهی شود.
از طرفی قرار گرفتن در ایام اربعین به کاهش جدی صادرات به عراق منجر شده و به احتمال قوی این شرایط ۱۰ روز تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت. این سیگنال به این معنی است که یک بخش مهم از تقاضای واقعی در کشور محدود شده و شاید به آینده موکول شود. بازار فولاد این روزها باید هم این سیگنال مهم را در نظر بگیرد و هم خود را برای آغاز دوره‌ای برای بارش‌های فصلی آماده کند که هم به کاهش تقاضا و هم به مشکلات حمل و نقل منجر خواهد شد.
اوضاع قیمتی در بورس‌کالا هم به نسبت هفته‌های قبل اندکی تغییر کرده است. به‌عنوان یک مثال مشخص می‌توان به نوسان قیمت میلگرد نیشابور یا همان مجتمع فولاد خراسان اشاره داشت. برای میلگرد سایز ۱۴ تا ۲۸ این واحد تولیدی در ۷ مهرماه، قیمت ۳ هزار و ۷۱۷ تومان درج شده ولی همین کالا روز گذشته به ۳ هزار و ۶۹۶ تومان برای میانگین موزون آن افت نرخ را نشان می‌دهد. این یعنی در فاصله زمانی ۱۰ روز اخیر، ۲۰ تومان از قیمت همین کالا در بورس ‌کاسته شده است. این درحالی است که قیمت پایه در بورس‌کالا افزایش داشته، ولی افت تقاضا و کاهش رقابت برای خرید به افت نرخ منجر شده است.