تحریم ها می تواند برای ما فرصت باشد با توجه به اینکه ما 40 سال است از طرف یک کشور استعمارگر دچار مشکل هستیم ولی با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه 50 درصد تولید فولاد کشور را در دست دارد و و ماموریت دارد که توزیع کند، باید برای بحث فروش و صادرات هم به این شرکت اعتماد کنیم و مشاوره بدهیم و این قضیه را راهوری کنیم تا به تولید 55 میلیون تن برسیم و بازارهای منطقه را به دست بیاوریم .

وی در پاسخ به این سوال که برای تنظیم بازار فولاد چه فعالیت هایی باید انجام شود اظهار داشت: برای عبور از این موانع  با رصدی که ما داریم و بر اساس اینکه فعالیت ما تحت الشعاع بازار و قیمت گذاری هایی است که انجام می شود تجربه نشان می دهد که باید تجارب جهانی را دنبال کرده و به قوانین بورس احترام بگذاریم.

مدیر تولید شرکت فولاد صنیع کاوه تهران با تاکید بر اینکه دستورالعمل های سلیقه ای و خلق الساعه نباید این قوانین را زیرپا بگذاریم تصریح کرد: باید اجازه دهیم که عرضه و تقاضا خودش قیمت را مشخص کند، اینکه بخواهیم به شکل دستوری عرضه و تقاضا و صادرات و واردات را تحت الشعاع قرار بدهیم باعث می شود که شرایط حاضر در صنعت فولاد رخ دهد.

وی اضافه کرد: موضوع مهم تر این است که دولت باید به معنای واقعی سیاست گذاری کند، متاسفانه کار دولت اکنون دخالت در بازار است و قیمتی واقعی که باید به دست مصرف کننده نهایی برسد نمی رسد.

جوادی ادامه داد: مصرف کننده نهایی ما تولید کنندگان لوازم خانگی و قطعات خودرو و تمام صنایع خرد هستند، اما متاسفانه با بخشنامه هایی که در هر هفته صادر می شود اجازه نمی دهد که بازار خودسازی کند.

وی با اشاره به اینکه فلسفه تشکیل بورس این بود که کالاهایی مانند فولاد به این سمت بیاید و عرضه و تقاضا ارایه شود و قیمت ها واقعی شود، گفت: اما اکنون ما با بخشنامه هایی روبرو هستیم که این اجازه را به ما نمی دهد.

مدیر تولید شرکت فولاد صنیع کاوه تهران اضافه کرد: یکی از بخشنامه های دیگری که آمده تحریم صادرات کالاهای فولادی است، به این خاطر که از افزایش قیمت فولاد در داخل جلوگیری شود، در حالی که این راهکار درستی نیست، چرا که ما در افق 1404 ظرفیت تولید 55 میلیون تن در سال را ده ایم، در صورتی که در حال حاضر چیزی حول و حوش بین 30 تا 32 میلیون تن فولاد تولید می کنیم.

وی ادامه داد: با این تفاسیر با ظرفیت 1404 که کمتر از 6 سال دیگر فاصله داریم فاصله زیادی داریم و بنابراین فولاد نیاز به برنامه ریزی و فضایابی دارد، به قول معروف مقرون به صرفه و زمانبر است و این نشان می دهد که در این 6 سال این زمان را نخواهیم داشت و باید به فکر باشیم.