تیر های فولادی

چرا تیرهایی با سطح مقطع I در ساخت و ساز سوله به کار گرفته می شوند؟

/why-are-i-beams-used-in-industrial-shed

تیرهای فولادی I به دلیل داشتن توانایی ها و خصوصیات خاصی که دارند در ساخت انواع سازه های فولادی و بخصوص در ساخت سوله های صنعتی بکار برده می شوند. در این مطلب به یکسری از خصوصیات تیرهای فولادی با سطح مقطع I در ساخت سوله خواهیم پرداخت.