مقایسه آمارهای سالانه در خصوص میزان تقاضا برای فولاد از کاهش 7.7 درصدی در نیمه دوم سال 2019 برای کشورهای غربی حکایت دارد. این کاهش تقاضا در کشورهای اروپایی بیشتر است و همین امر موجب شده تا اروپا بیش از سایر نقاط دیگر جهان از پدیده کاهش تقاضا ضربه بخورد. هر چند در هفته گذشته انجمن بین المللی فولاد در پیش بینی جدید خود از افزایش تقاضا خبر داد، اما این افزایش مربوط به کشورهای آسیایی بویژه چین بوده و احتمال تداوم بحران تقاضا در سال 2020 در قاره اروپا همچنان وجود دارد.