فرصتهای سرمایه گذاری


در این صفحه با بررسی و تحقیق در مشاغل مختلف، طرحهای زود بازده و مناسب شرایط روز اقتصادی را بهمراه منافع و میزان درآمد معرفی میکنیم.


احداث سالن ورزشی تحت قرارداد R.O.L.T

به استناد ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، و دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی، سرمایه گذار میتواند درقالب قرارداد مشارکت با ارکان دولتی، از مزایای مالی طرح ها بهره مند شود....

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها