ذخایر و اکتشافات ما به گونه‌ای است که توانسته‌ایم رتبه هشتم جهان را در ذخیره‌ها کسب کنیم، اما برنامه‌ریزی شده تا در آینده نزدیک بتوانیم رتبه هفتم را برای جایگزینی در دستور کار قرار دهیم تا میزان ذخایر افزایش یابد. مس ایران چندان مشکل بزرگی ندارد و موارد کوچکی هم که هست بر سر شرایط است. هر اندازه فضا برای حل مسائل و مواردی از جمله عوارض، مالیات، شرایط و حقوق دولتی، فراهم و شرایط مناسب را ایجاد کنیم، بهتر است. به طور مثال یکی از موانع وضع عوارض ۲۵ درصدی است که در این زمینه با معاونت امور معادن و صنایع معدنی مطرح کرده‌ایم که بنا به دلایل ویژه این عوارض را برای مس کاهش دهند.قول داده شده که به زودی مس را از این فهرست خارج کنند تا با توجه به پتانسیل‌های موجود مس در زمینه اشتغالزایی، ارزش افزوده و اثرگذاری در تولید ناخالص ملی شاهد رشد و رونق مضاعفی در این زمینه باشد.شرکت ملی مس ایران با افزایش سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای افزایش اکتشافات، سعی دارد بتواند شرایط را برای عرضه مس در بازارهای بین‌المللی بیشتر از گذشته فراهم کند که در این زمینه آمارهای تولید و فروش مس، به خوبی نشان از عملکرد مثبت این شرکت دارد.