به موجب قوانین فعلی حاکم در هند مالکان معادن فقط می توانند به یکی از مشتریان خود در خصوص استخراج سنگ آهن خدمات ارائه کنند.

با توجه به مشکلی که در خصوص سنگ آهن از آغاز سال جاری میلادی در بازارهای جهانی پیش آمده و به موجب این مشکل، قیمت این ماده اولیه بطور چشمگیری افزایش یافته و همین امر تولید فولاد را برای تولیدکننده ها دشوار ساخته، دولت هند قصد ایجاد تغییر در قوانین مربوط به معدن را دارد. به موجب تغییراتی که دولت هند قصد اجرای آن را دارد، مالکیت معادن سنگ آهن به صورت اجاره به شرکت های تولید فولاد واگذار شده و این شرکت ها می توانند برای تولید فولاد سنگ آهن استخراج کنند.