در سال جاری میلادی کاهش تقاضا برای فولاد در داخل آمریکا نیز وجود داشت و همین امر موجب تعطیلی برخی شرکت ها و همچنین توقف فعالیت کوره ها شد.

کاهش تقاضا سبب شد تا تولید کننده های فولاد در آمریکا اقدام به کاهش قیمت های خود برای تحریک خریداران کنند، اما این راهکار نیز کمکی به وضعیت موجود در صنعت فولاد این کشور نکرد و نهایتا در سه ماه سوم سال 2018، صنعت فولاد آمریکا از زیان خود خبر داد.