بر اساس اعلام انجمن آهن و فولاد چین انتظار می رود تولید فولاد در پایان سال ۲۰۱۹ نیز در مقایسه با سال ۲۰۱۸ به میزان ۷.۱ درصد رشد داشته و به ۹۹۴ میلیون تن برسد.بر اساس اعلام این انجمن، با وجود آنکه در ماه های گذشته میزان تقاضا برای فولاد در چین کاهش یافته بود، اما در ماه های اخیر میزان تقاضا برای فولاد در چین افزایش یافته است.