معدن و تجارت جداول آماری عملکرد پنج ماهه نخست امسال از تولید ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار و ۴۰۰ تن فولاد میانی (خام)، هشت میلیون و ۹۱۶ هزار و ۵۰۰ تن تولیدات فولادی، ۱۰۰ و ۱۱ هزار و ۷۰۰ تن کاتد مس خبر می دهد. تولید این محصولات در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۷ به ترتیب ۶.۵، ۹.۳ و ۱۸ درصد رشد داشت.

همچنین تولید سیمان، کاشی و شیشه جام در این مدت به ترتیب ۲۴ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۰۰ تن، ۱۶۱ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۰ متر مربع، ۴۵۷ هزار و 100 تن بود که در مقایسه با پنج ماهه ابتدایی ۹۷ به ترتیب  ۶ دهم، ۶.۶ و ۱۹.۵ درصد رشد را ثبت کرد.

علاوه براین پنج ماهه فروردین لغایت مرداد ماه امسال تولید ظروف شیشه ای، ظروف چینی، چینی بهداشتی به ترتیب به رقم  ۲۲۸ هزار و ۹۰۰ تن، ۲۳ هزار و ۸۰۰ تن و ۴۵ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱۸.۳، ۲۴.۴ و ۲۰.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

این بررسی در ارتباط با تولید شمش آلومینیوم، آلومینا و سنگ آهن و کنسانتره زغالسنگ در پنج ماهه نخست امسال به ترتیب ارقام  ۱۰۳ هزار و ۶۰۰ تن، ۹۸ هزار تن، ۱۴ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۹۰۰ تن و ۶۴۲ هزار و ۳۰۰ تن را نشان می دهد که نسبت به عملکرد دوره مشابه سال گذشته به ترتیب افت ۳۲.۹، ۴.۳ و ۵.۳ و ۷.۷ درصد دارد.

آمار کاهش تولید چهار واحد مزبور نسبت به پنج ماهه نخست ۹۷، بطور متوسط رقم ۱۲.۵۵ درصد را گواهی می دهد.

آمار معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت نشان می دهد در دوره فروردین لغایت مرداد ماه امسال بیشترین کاهش تولید مربوط به شمش آلومینیوم با رقم ۳۲.۹ درصد و کمترین نیز در این دوره زمانی پودر آلومینا با افت ۴.۳ درصد است.