آخرین متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد 82.50 دلار هر تن خشک سی اف آر ثبت شده که 90 سنت افت روزانه داشت.  قرارداد سواپ دسامبر نیز 80.20 دلار ثبت شده که 90 سنت افت داشت.

  هفته گذشته تولید فولاد چین به دلیل مسائل زیست محیطی تا 66 هزار تن افت داشت و از طرفی موجودی فولاد بازار چین نیز 829 هزار تن کمتر شد. ظاهرا علت کاهش موجودی بازار، تقاضای بیشتر از حد انتظار میلگرد در چین است.