عدم تمایل به خرید سنگ آهن تحویل دسامبر موجب شد تا قیمت این ماده اولیه مجددا نزولی شود و آخرین قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد با ۲.۳ دلار افت به قیمت ۸۲.۷۰ دلار هر تن خشک سی اف آر برسد.در کل تقاضا برای این محصول ضعیف است و تجار تمایل به خرید در بنادر نشان نمی دهند.خرید های اخیر نیز تنها از جانب تجار بوده و مصرف کننده های نهایی تقاضای چندانی ندارند.