صنعت فولاد آمریکا در ماه های اخیر گرفتار نوعی رکود شده و این در حالی است که انتظار می رفت با کاهش واردات فولاد به این کشور، صنایع داخلی ایالت متحده با رشدی چشمگیر مواجه باشند.هر چند در ماه های ابتدایی اجرای طرح افزایش تعرفه واردات فولاد به آمریکا، صنعت فولاد این کشور شاهد رشد نسبی بود، اما این وضعیت رفته رفته رنگ باخت تا جایی که در ماه های اخیر برخی تولید کننده های فولاد در داخل ایالات متحده اقدام به کاهش نیروی کار و همچنین کاهش ظرفیت تولید خود کرده اند.