برای رفع برخی از موانع با تلاش‌هایی که صورت گرفته اعتبار خوبی به گروه ملی صنعتی فولاد ایران اختصاص یافته که راهگشای خیلی از مشکلات بوده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تاکید بر انسجام مدیریتی در این شرکت افزود: در این نشست تصمیمات بسیار خوبی برای عبور از چالش‌های پیش‌روی این شرکت گرفته شده است. دین‌پرست گفت: قرار است گزارشی از وضعیت شرکت به رئیس‌جمهوری ارائه شود تا در خصوص آینده آن تصمیم مناسبی گرفته شود. وی اضافه کرد: یکی از تصمیماتی که باید در این خصوص گرفته شود تعیین تکلیف سهامی است که بخش عمده‌ای از آن در اختیار یکی از بانک‌های کشور است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تاکید بر اثرگذاری بسیار خوبی که این گروه فولادی از آن برخوردار است، گفت: خوشبختانه محصولات و عرضه بسیار خوبی از تولیدات گروه ملی در بازار انجام می‌شود که این ناشی از پویایی شرکت است. به گفته وی با توانمندی که در گروه ملی صنعتی فولاد ایران مشاهده می‌شود می‌توان انتظار داشت که آینده درخشانی در انتظار آن است.