این قیمت در مقایسه با قیمت های هفته گذشته ۵ دلار کاهش داشته است.
این قیمت برای فولادهای نورد تولید هند و روسیه که به ویتنام فروخته شده اند ثبت شده است.
کارشناسان دلیل کاهش قیمت فولاد نورد در بازارهای آسیا را کاهش میزان تقاضا اعلام کرده اند.
یکی از مشکلات اساسی که در سال جاری گریبان بازار فولاد را گرفته، کاهش میزان تقاضا است.