محمد رضا منصوری عضو فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی درباره موضوع ظرفیت بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری اوراسیا برای ایران در گفتگو با ایراسین، با اشاره به تصویب قوانین اولیه گفت: قوانین درباره توافق نامه اورسیا به تصویب رسیده و در حال حاضر بستر و فضا برای این بازار فراهم شده است.
منصوری با بیان اینکه ایران در گذشته سهم کمی از این بازار را به خود اختصاص داده بود تصریح کرد: با توجه به امکان صادرات بیشتر و آسانتر به کشورهای همسایه قطعا می توانیم ورود بهتری به این پیمان داشته باشیم به ویژه در حوزه فولاد و گروه های شیشه و پتروشیمی که بازار خوبی در منطقه دارند.
عضو فراکسیون توسعه صادرات مجلس با تاکید بر اینکه کاهش قیمت دلار برای صادرات شاید تا حدودی کار صادرات را برای ما سخت تر کند افزود: دولتی ها باید پای خود را کنار بکشند و در گمرکات اذیت نکنند. این کار در ایران فراوان انجام می شود که یک مسئول می تواند کاری را ۱۰ تا ۱۵ روز عقب بیندازد و وقتی هم که با هزار پارتی و نفوذ کار فرد راه بیفتد دیگر زمان گذشته و فایده ای ندارد.
منصوری در ادامه گفت: صادرات را برای بهبود وضعیت معیشت مردم و ثبات نرخ دلار در ایران ضروری می دانم.