وی با تاکید بر اینکه تحریم ها باعث بهره مندی کشور از صادرات تولیدات فولادی شده است، گفت: تحریم ها تنها می توانند در فروش نفت مشکل ایجاد کنند که البته این موضوع نیز سبب خیر شده و توانسته ایم از صنایع داخلی در وزارت خانه های دیگر از جمله فولاد برای جبران این بخش بهره ببریم در حالی که پیش از این با اختصاص ارز، برای خرید خارجی اقدام به واردات این محصولات می کردیم.
مدیرعامل سابق شرکت تامین کالای وزارت نفت در پاسخ به این سوال که نگاه وزارت خانه ها در حمایت از شرکت های دانش بنیان در شرایط کنونی کشور چگونه است گفت: اگر تحریم ها علیه ایران ایجاد نشده بود، ما نمی توانستیم این تجهیزات را در داخل توسط شرکت های دانش بنیان بسازیم و در حقیقت تحریم ها همچون حمله نظامی عراق سبب پیشرفت و توسعه کشور در حوزه های مختلف از جمله نفت و پتروشیمی شده است.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت تحریم برای اتکا به توان داخلی به ویژه در شرکت های دانش بنیان، گفت: در برخی از مزایده های دولتی، صنایع داخلی وادار می شوند، ساخت تجهیزات را با مشارکت خارجی انجام دهند. اگر این بند از مزایده ها حذف شود و سازنده داخلی را رها بگذاریم، می توانیم در بسیاری از بخش ها خودکفا شویم.

پوررستمی در ادامه افزود: شرکت های داخلی در صورتی که نیاز داشته باشند از امکانات خارجی استفاده می کنند اما دولت نباید آن ها را وادار به این کار کند و فقط باید انتظار داشته باشیم مطابق استانداردهای بین المللی قطعات را از آن ها تحویل بگیریم.
وی در پاسخ به شرایط صنایع خودروسازی در پیوستن و تعامل با شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: تمام مواد و قطعاتی که توسط شرکت های دانش بنیان و صنعتگران ساخته می شود، کمتر از نمونه های خارجی نیست اما متاسفانه برخی از مسئولین دولتی و همچنین رسانه ها در ارتباط با شناخت صنایع داخلی ضعیف عمل می کنند.
مدیرعامل سابق شرکت تامین کالای وزارت نفت ضرورت تبلیغ برای محصولات ایرانی توسط نهادهای خریدار این محصولات را مهم دانست و گفت: متاسفانه منافع برخی از افراد در واردات است و حتی باور سیستم های دولتی نسبت به توان شرکت های دانش بنیان اندک است.