مس و آهن به دلیل داشتن منابع غنی از دیرباز به عنوان صنایع پیشرو مطرح بوده‌اند؛ به همین دلیل در بسیاری از موارد سایر فلزات آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند، اما توسعه صنایع و همچنین نیازهای اخیر باعث شده تا برخی فلزات مثل آلومینیوم مورد توجه قرارگیرند. فلز آلومینیوم، نقشی اساسی و برجسته در زمینه‌های مختلف توسعه دارد؛ از این رو توجه ویژه به این عنصر و فراگیری اساسی کاربرد آن در عرصه‌های گوناگون می‌تواند رشد و نمو یک جامعه اقتصادی پربار را به همراه داشته باشد.

به گفته این کارشناس ویژگی‌های مثبت این فلز اعم از استحکام، مقاومت، زیبایی، سبکی و از همه مهم‌تر پایداری محیطی، وجه تمایز اصلی این فلز با سایرین است. پایداری محیطی بسیار مناسب آلومینیوم در حدی است که می‌تواند تنها با ۵درصد انرژی اولیه خود، بازیافت شود.

وی با بیان اینکه آینده بسیاری از صنایع تولیدی جهان، با این فلز گره خورده است گفت: این صنعت به دلیل ویژگی‌هایی چون کاربردهای مختلف و متنوع، نوآوری در محصولات جدید و توسعه با ملاحظات زیست‌محیطی، در حال تقویت موقعیت خود در اقتصاد و تجارت جهانی است.