مالیات و عوارض و واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای به عنوان منابع اصلی بودجه کشور شناخته می شوند. واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای شامل نفت و گاز و مایعات است.
سهم ۴۰ درصدی عوارض و مالیات و سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی نفت در بودجه کل پیش بینی شده است و مابقی منابع بودجه نیز از طریق انتشار اوراق مالی تأمین می شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چگونه می توان با رشد زنجیره فولاد گزینه تولیدی مناسبی برای عدم وابستگی به فروش نفت در بودجه ایجاد کرد، گفت: اگر ما سالی ۵ تا ۱۰ درصد وابستگی بودجه به نفت را کاهش می دادیم امروز این وابستگی به صفر می رسید گرچه هنوز هم این کار شدنی است.
وی افزود: به عنوان مثال کشور نروژ به هیچ عنوان کل درآمدهای نفتی خود را وارد بودجه نمی کند و فقط سرمایه گذاری می کند اما از آنجایی که درآمدهای نفتی بادآورده و راحتند تمام دولتها علاقمند به استفاده از این درآمد بوده و حتی افتخار هم می کنند. جالب اینکه همه روسای جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، مدعی کاهش وابستگی بودجه به نفت اند در حالیکه هرسال این وابستگی را پنج درصد افزایش می دهند.
ثروتی در پاسخ به اینکه چگونه و با چه شرایطی می توان وابستگی به نفت را کاهش داد، تصریح کرد: ما با افزایش صادرات تولیدات داخلی مانند زنجیره فولاد و عدم خام فروشی، اجرای صحیح قانون، اراده جدی دولت، افزایش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تولید نرم افزار جامع مالیاتی می توانیم وابستگی بودجه به نفت را تا حد زیادی کاهش دهیم.
وی با اشاره به نقش اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در کاهش وابستگی بودجه به نفت گفت: مرحله اول این است که ما اجرای قانون را با دید سیاسی همراه نکنیم و با رویکرد علمی کار کنیم. در حال حاضر یارانه های پنهان به بیش از هزار میلیارد تومان می رسد.