برخلاف بسیاری از شرکت‌های فولادی دیگر، صادرات این شرکت حدود دو درصد بیشتر ازمدت مشابه پارسال ثبت شده است.
منصور یزدی زاده افزود: درصورت ادامه روند شرایط فعلی و عوارض فعلی امید است برای سال آینده در زمینه تامین مواد آهن‌دار مشکلی نداشته باشیم.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: امروز تولید ریل ملی در این شرکت به محصولی روتین شده برای ذوب آهن اصفهان تبدیل شده و امکانات لازم برای تولید و فروش آن فراهم شده است.
منصور یزدی‌زاده، پیشنهاد این شرکت را برای عوارض صادرات سنگ آهن ۴۰ درصد بیان کرد و گفت: عوارض فعلی بازدارنده نخواهد بود. او افزود: این شرکت سنگ آهن داخلی را براساس کیفیت سنگ و تقریبا نزدیک به قیمت جهانی خریداری می‌کند و ذوب آهن آمادگی خرید نقدی سنگ آهن معادن کوچک ومتوسط را دارد.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: در صورتی که ۲۸ و نیم درصد سهام سنگ آهن مرکزی را در اختیار داشته باشد این سهم معادل یک میلیون تن سنگ در سال برای ذوب آهن است.