مس به دو دلیل عمده یک سرمایه‌گذاری و دیگری تغییر تکنیکی در ساخت خودروها، از جایگاه و ارزش بسیار بالایی در صنایع معدنی برخوردار است. امروز ۴ تریلیون دلار برای این موضوع در جهان برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.

سعد محمدی با بیان اینکه خودروها در ۱۰ سال آینده ۳۵ درصد الکتریکی خواهد بود، گفت: چین ۶ میلیارد دلار سرمایه اولیه برای شرکت‌های خودروسازی خود در نظر گرفته است که بخش عمده آن در زمینه مس است.

وی گفت: در آینده نزدیک فقط در بخش الکتریکی ۵ میلیون تن به تقاضای مس اضافه خواهد شد. امروز ۳۶ درصد مصرف انرژی دنیا نفت است براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این میزان مصرف در ۱۹۵۰ به ۱۳ در صد کاهش خواهد یافت.

سعد محمدی در ادامه تصریح کرد: امروز در دنیا میزان صنایع الکتریکی ۱۹ درصد است و این میزان در ۱۹۵۰ به ۴۵ در صد افزایش خواهد یافت. این آمارها نشان می‌دهد ما باید سرمایه‌گذاری خود را به کدام سمت سوق دهیم.

وی افزود: امروز مس به عنوان یکی از ۱۰ عصر اصلی در اتحادیه اروپا مطرح است. نیاز به افزایش میزان اکتشاف در مس وجود دارد. تنها ۶ میلیون متر حفاری عمق در طول گذشته داشته‌ایم.