بهمن حسین زاده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه افتتاح نمایشگاه بین المللی صنعت، با تاکید بر اینکه این نمایشگاه با هدف حمایت از تولید داخلی در حوزه خودکفایی برای مقابله با محدودیت های تحریمی آمریکا علیه ایران دایر می باشد، گفت: رشد صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته از اولویت های کشور است. تمام دستگاه ها باید بر تمرکز بر برنامه ریزی صحیح برای گره گشایی از موانع توسعه‌ای صنعت و توجه جدی به شکل گیری و حمایت از صنایع نوپا تلاش کنند.

حسین زاده در ادامه افزود: صنعت در ایجاد اشتغال و رفع نیازهای کشور اهمیت ویژه ای دارد، از این رو باید تلاش کرد تا هم ۸۵ هزار واحد صنعتی فعال کشور با حداکثر ظرفیت تولید کنند و از آنجایی که بخش عمده ای از این واحدها به بخش خصوصی تعلق دارند نمایشگاه صنعت می تواند بستری برای عرضه طرح های نوین صنعتی آنها باشد.

وی این خبر را که وزارت صمت طرح 10 میلیارد دلار کالا در کشور برای رونق تولید دارد را اعلام کرد و افزود:براساس سیاست گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سال آینده باید 10 میلبارد دلار از کالاهای وارداتی در داخل کشور تولید شود که نیاز به دانش فنی و تکنولوژی دارد.