غریب پور رئیس هیات‌عامل ایمیدرو در کنفرانس استیل پرایس گفت:ذوب‌آهن اصفهان در صنعت ریل خلق ارزش بالایی انجام داد و باعث تاسف است که این شرکت پیشگام صنعت فولاد کشور با کمبود سنگ‌آهن مواجه است. وی عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ‌آهن را اقدامی مناسب برای مقابله با خام‌فروشی توصیف کرد و گفت: در ایمیدرو کمیته سنگ‌آهن تشکیل شده است چراکه سنگ‌آهن موضوع استراتژیک امروز صنعت فولاد کشور است و اولویت ما ممانعت از خام‌فروشی است. رئیس هیات‌عامل ایمیدرو تصریح کرد: با ذخایر موجود از سال ۱۴۱۴ وارد‌کننده سنگ‌آهن می‌شویم، بنابراین جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن و گسترش فعالیت‌های اکتشافی باید در اولویت باشد. منصور یزدی‌زاده مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان در کنفرانس استیل پرایس گفت: کشور ما با وجود توانی که در تولید محصولات فولادی و تکنولوژی دارد به جایگاه خوبی خواهد رسید. وی افزود: امروز شاهدیم که صنعت فولاد کشور از تولیدکننده به صادرکننده تبدیل شده است.