شرکت های فولاد روسی NLMK DanSteel که در دانمارک فعال است و همچنین شرکت NLMK La Louviére که در بلژیک فعال بوده و فولاد نورد تولید می کند در پی آن هستند تا با افزایش رضایت مشتریان خود و همچنین افزایش رقابت پذیری حضور پررنگ تری را در بازار فولاد اروپا داشته باشند. در همین رابطه شرکت NLMK La Louviére از برنامه خود برای اختصاص 150 میلیون یورو برای تجدید ساختار برخی از خط های تولید خود خبر داده است. تلاش شرکت های روسی برای حضور پررنگ تر در بازار اروپا در حالی است که اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه ای درباره شرکت های فولادی که عضو این اتحادیه نیستند دارد.