چین برنامه خاصی را در خصوص میزان تولید فولاد، کیفیت آن و همچنین کاهش تولید آلاینده زیست محیطی در دستور کار دارد و قرار است این برنامه تا سال ۲۰۲۰ تکمیل شود.

پکن برای رسیدن به هدف خود اقدامات گسترده ای از جمله تعطیل کردن شرکت های غیر استاندارد و همچنین ارتقاء استانداردهای تولید را در دستور کار قرار داده اما با این وجود همچنان شرکت های کوچکی در این کشور وجود دارند که تولید فولاد را بدون نظارت دولت انجام می دهند. فعالیت این شرکت ها بدون درنظر گرفتن استاندادرهای دولت موجب شده تا تحقق هدف گذاری انجام شده از سوی دولت پکن در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.