بحران در صنعت فولاد هند همچنان ادامه دارد بطوریکه قیمت آن در بازار به کمترین حد در سه سال اخیر رسیده است. در ۱۹ هفته اخیر قیمت هر تن فولاد در هند به میزان ۶ هزار روپیه کاهش یافته و در آخرین داد و ستدهای انجام شده در بازار هند هر تن فولاد بویژه فولاد نورد به قیمت ۳۵ هزار روپیه به فروش رفته است. کاهش قیمت فولاد در هند در حالی است که صنعت فولاد این کشور به دلیل کاهش تقاضا به شدت آسیب پذیر شده است.