بهترین راه برای بومی سازی تامین داخلی است و از منظر کیفیت در زمینه بومی سازی هم این موضوع را متذکر شوم که در دهه 80 مشکلاتی در این رابطه داشتیم و سازنده ها توان تولیدشان پایین تر بود، ولی خوشبختانه با فعالیت های فولاد مبارکه به عنوان اولین شرکت مادر برای بومی سازی است، ساختار نیروی انسانی و مدیریت ایجاد شد و اکنون خود سازنده ها کیفیت کارشان بعضا از تولید کنندگان خارجی بهتر است و تنها در مواردی تخصصی و خاص که رقابتی است با مشکلاتی روبرو هستیم، اما در کل حرکتی که در حوزه بومی سازی انجام داده ایم در حوزه قطعه و تجهیز به مرحله خودکفایی رسیده ایم.