ساده‌ترین دلیل برای افزایش قیمت‌ها را می‌توان در چند نکته اصلی جست‌وجو کرد؛ رشد قیمت‌ شمش در بورس‌کالا و بازار داخلی، افزایش قیمت‌های جهانی و انتظار برای رشد صادرات به کشور عراق. حال اگر دو داده اصلی یعنی رشد قیمت شمش و افزایش قیمت‌های جهانی ادامه یابد هیچ بعید نیست که بازار میلگرد هم رشد نرخ داشته باشد. البته ضعف تقاضای داخلی را باید جدی گرفت آن‌هم در روزهای سرد سال که تقاضا به‌صورت سنتی کاهش می‌یابد و البته هفته آینده هم زمانی برای نیمه‌تعطیلی بازار فولاد است. البته تجربه نشان داده وقتی تولیدکنندگان اصلی در بازار فولاد رشد قیمت‌ها را به هر دلیل در دستور کار قرار می‌دهند، بخش تقاضا هم راهی جز تبعیت از این رشد نرخ ندارد. البته این بار رشد قیمت شمش و بالابودن هزینه تولید و عدم سودآوری کافی واحدهای تولیدی، گویا رشد نرخ‌های اخیر را الزامی برآورد می‌کند و البته اگر رشد قیمت شمش تداوم یابد شرایط باز هم تغییر خواهد کرد.