این انجمن  اعلام کرده میزان تقاضا در پایان ۲۰۱۹ با ۳.۹ درصد رشد به یک میلیارد و ۷۷۵ میلیون تن می رسد.

انجمن جهانی فولاد دلیل تغییر پیش بینی خود را رونق کارهای زیربنایی در چین دانسته و اعلام کرده که با رونق این بخش در چین، میزان تقاضا در سطح جهانی افزایش می یابد.

این وضعیت در حالی است که تولید کنندگان فولاد از ابتدای سال ۲۰۱۹ با مشکل کاهش تقاضا مواجه هستند.