این تعداد واحد سالانه ۵۰۰ هزار تن محصول تولید می کنند که جای خرسندی دارد و امیدواریم با تامین مواد اولیه، ارتباط این حوزه با بخش تولید نسوز، تقویت شود.

 در شرایط فعلی و با توجه به شرایط طرح های عمرانی و ساخت و ساز، فقط ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت کارخانه های سیمان فعال است که این امر یکی از دلایل کامل نبودن ظرفیت تولید در صنعت نسوز است.

غریب پور در ادامه این مراسم تصریح کرد: ۵۰۰هزار تن از ظرفیت ۷۰۰ هزار تنی این صنعت فعال است که امیدواریم با تامین مواد اولیه، این صنعت با ظرفیت بیشتری کار کند و سرمایه گذاری های صورت گرفته، وارد مدار تولید شود.

 ایمیدرو به دنبال مواد جایگزین و راه دسترسی مواد معدنی مرتبط (منیزیت) در استان سیستان و بلوچستان است.

در اکتشافات به مواد اولیه این صنعت شامل دولومیت، منیزیت، بوکسیت و ... نیز توجه می شود.

۱۸ طرح تحقیقاتی نیاز محور با همکاری دانشگاه ها، ‌ جهاد دانشگاهی و مراکز علمی در حال اجرا داریم. ایمیدرو ۵۰ درصد بودجه تحقیقات و ۶۰ درصد بودجه آموزشی را افزایش داده است.