همچنين نرخ رشد توليد فولاد خام ايران در 7 ماهه سال 2012 از ساير كشورهاي عمده توليد كننده فولاد خام در جهان مانند چين، هند، آمريكا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، روسيه، اوكراين، كانادا، مكزيك، برزيل، ژاپن و انگليس بالاتر بوده است.
در همين حال بيشتر كشورهاي بزرگ توليد كننده فولاد خام در نيمه نخست سال 2012 نسبت به مدت مشابه سال 2011 با كاهش توليد مواجه شدند. كشورهاي آلمان با كاهش 5 درصدي،اسپانيا با كاش 11.9 درصدي، انگليس با كاهش 2.9 درصدي و اوكراين با كاهش 1.8 درصدي در توليد اين محصول روبرو شدند.
براساس گزارش انجمن جهاني فولاد، توليد فولاد خام در 62 كشور جهان در جولاي سال 2012 با 2 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 129 ميليون و 738 هزار تن رسيد.
همچنين توليد جهاني فولاد خام در 7 ماه گذشته ميلادي با رشد 1 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 2011 به 896 ميليون و 944 هزار تن رسيد.
در 7 ماه سال 2012 ميلادي قاره آسيا با رشد 1.8 درصدي معادل 580 ميليون و 695 هزار تن فولاد خام توليد كرد.
در همين مدت توليد اتحاديه اروپا با كاهش 4.6 درصدي به 103 ميليون و 212 هزار تن رسيد. اين در حالي است كه در همين مدت توليد فولاد خام آمريكاي جنوبي با كاهش 3.4 درصدي به 27 ميليون و 770 هزار تن رسيد.
توليد فولاد خام چين نيز در ماه جولاي 2012 به 61 ميليون و 693 هزار تن رسيد كه افزايش 4.2 درصدي را نسبت به جولاي 2011 نشان داد.