کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به دنبال افزایش قابل توجه واردات طیف وسیعی از محصولات تخت، طویل و لوله های فولادی در بین سال های 2014 تا 2018، تحقیقات گسترده ای را آغاز نمود.
این تحقیقات درمورد محصولات نورد گرم، نورد سرد و مقاطع تخت پوششدار می باشد. همچنین میلگرد و مفتول، لوله های بدون درز و جوش داده شده نیز در این بین گنجانده شده اند.
درمقایسه با سال 2014، تناژ وارداتی این محصولات در سال 2015 رشد 19 درصدی داشت و سپس در سال 2016 افت یک درصدی یافت در نهایت واردات در سال 2017 رشد 10 درصدی و در سال 2018 رشد 13 درصدی داشت. در این میان تولید GCC در سال 2015 نسبت به 2014 رشد 18 درصدی، در سال 2016 بدون تغییر، در سال 2017 رشد 20 درصدی و در سال 2018 رشد 16 درصدی داشت.
همچنین افزایش واردات، تحولات پیش بینی نشده، افزایش تولید جهانی فولاد و اقدامات تجاری جهان و نیز اقداماتی که سایر کشورها علیه واردات محصولات فولادی اتخاذ کرده اند مورد بررسی قرار گرفت چراکه این اقدامات سبب رشد چشمگیر واردات محصولات فولادی به GCC شده است.
تحقیقات یک دوره 5 سال و نیمه از اول ژانویه 2014 تا 30 ژوئن 2019 را شامل خواهد شد.
این سومین تحقیقات کشورهای GCC در زمینه حفاظت فولاد است و به عنوان وسیع ترین اقدام تا به امروز شناخته می شود. دو تحقیق پیشین این گروه درمورد واردات ورق های پوششدار و فروسیلیکومنگنز رها شده بود.