بر اساس آماری که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر شده، ایران در شش ماه سنخت سال جاری ۲۳ میلیون و ۲۶۰ هزار تن فولاد تولید کرده است.
بر اساس این گزارش، شرکت فولاد مبارکه، در این دوره (شش ماه نخست سال) عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد در ایران را به خود اختصاص داده بطوریکه در این مدت ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تن فولاد تولید کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۳ درصدی داشته است.
رتبه دوم بزرگترین تولید کننده فولاد ایران نیز به شرکت فولاد اصفهان تعلق گرفته است. این شرکت در این دوره شش ماهه ۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تن فولاد تولید کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵ درصد رشد کرده است.
شرکت فولاد اُکسین نیز توانسته جایگاه سوم بزرگترین تولید کننده فولاد ایران را در این دوره به خود اختصاص بدهد.