به منظور مدیریت ظرفیت مازاد فولاد دنیا، اعضای گروه G20 در سال 2016 اقدام به تشکیل یک کارگروه ویژه نمودند تا مانع سقوط قیمت فولاد و تعطیلی فولادسازان شوند و خاتمه فعالیت این کارگروه در ماه آینده بوده (Nov2019) و چینی ها علاقه ای به تمدید آن ندارند!
تقاضای فولاد جهانی خارج از چین عملا رشدی ندارد و عدم همکاری چین در تمدید ماموریت کارگروه مذکور همزمان با کاهش رشد اقتصاد چین، به معنی هجوم فولادسازان چینی به بازارهای جهانی در آینده نزدیک و مازاد عرضه و افت قیمت ها خواهد بود.
کشورها هم در پاسخ به این اقدام، تعرفه های وارداتی فولاد را افزایش می دهند که می تواند یک چالش عمده برای صادرکنندگان فولاد شامل ایران باشد.