در همین راستا ،  کارگروه های مختلفی همچون کارگروه رفع موانع تولید و رونق تولید از چندین سال قبل  برگزار می شود که در آن با حضور واحدهای تولیدی ، مشکلات  آنها بررسی شده و در چارچوب اختیارات قانونی به آنها کمک می شود که بر همین اساس از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال ، مبلغ ۷۷۱ میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین تسهیلاتی نیز در جهت رونق تولید برای واحدهای متقاضی در نظر گرفته شده که با  ثبت نام در سامانه بهین یاب و  معرفی به بانک ، تسهیلات  به آن ها  پرداخت می شود.