استفاده از تیر ورق با جان موجدار در شاه تیرهایی که در ساخت سوله استفاده می شود، مزایای زیادی را به همراه دارد. مزایای آن منجر شده است که در کشورهای پیشرفته ای مانند امریکا، سوئد، فرانسه، المان و ژاپن بطور گسترده ساخته و در ساخت سوله های مدرن مورد استفاده قرار گیرند.

ویژگی های گسترده ی آن و کاربردهای فوق العاده تیر ورق با جان موجدار سبب شده تا در ساخت و ساز انواع تیرها از این سازه استفاده های بسیار شود. در ادامه برخی مزایای تیر ورق با جان موجدار در شاه تیرهای انواع سوله ها فهرست شده اند. 

مزایای تیر ورق با جان موجدار

  • در مقایسه با تیرهای فولادی با جان تخت (تیر I)، تیر ورق با جان موجدار (سینوسی) مقاومت کمانش برشی و سختی خارج صفحه ای بالاتری حتی بدون وجود تقویت کننده های اضافی دارد و به طور چشمگیری هزینه های مصالح ساخت ابرسازه ها و سوله های عظیم را کاهش دهد.
  • وزن کلی یک سوله ساخته شده با تیر ورق با جان موجدار تا 50% سبک تر از یک سوله با تیر با جان بتنی است.
  • اثر آکاردئونی نیازمند این تیرها %20 کمتر از کلاف تیرهای PC بتنی است. بنابراین، سوله ای با تیر ورق با جان موجدار مقرون به صرفه تر از سوله ای با تیرهای با جان بتنی، برای دهانه های بلندتر از 10 متر است. 
  • یک شاه تیر با تیر ورق با جان موجدار را می توان به یک شاه تیر box فولادی متصل کرد. این باعث می شود که یک سوله ترکیبی دهانه بلند، متشکل از شاه تیری با تیر ورق با جان موجدار و تیر جعبه ای فولادی ساخته شود. 
  • طبق آزمایشات انجام گرفته سوله با تیر ورق با جان موجدار، دی اکسید کربن را %20 کمتر از یک سوله فولادی و بتنی ساطع می کند. از این رو، پل با تیر ورق با جان موجدار دوستدار محیط زیست است. 
  • مواد دیگر ساخت سوله به صورت کارآمدتر استفاده می شوند زیرا انتظار می رود که بتن در برابر گشتاور خمشی مقاومت کند و فولاد، برش را تحمل نماید.
  • زیبایی فوق العاده ای را فراهم می نمایند. 

و بسیاری خصوصیات خوب دیگر که این سازه مدرن را به غیر قابل رقابت ترین مصالح در ساخت سوله تبدیل کرده است.